Nieuw MSX Logo policy

van snout op 19-07-2003, 19:02 translated by Sander
Onderwerp: MSX Revival
Talen:

De MSX Association heeft hun MSX logo Policy aangepast.

Op 27 van juni 2003 heeft de MSX Association hun beleid betreffende het gebruik van MSX logo veranderd. De MSX Association houdt het handelsmerk ' MSX '. Om alle MSX gebruikers toe te staan dit handelsmerk in een brede waaier van situaties aan te wenden, hebben zij voorwaarden betreffende het gebruik van het ' MSX Logo ' en ' MSXPLAYer ' duidelijk gemaakt. Momenteel worden de volgende richtlijnen gevolgd:

Websites over MSX:

Websites die over MSX gaan worden toegestaan om het MSX Logo, ongeacht de inhoud van de pagina, vrij te gebruiken. Nochtans, erkent de MSX Association dit recht voor homepages niet die materiaal dragen waarvoor de onwettigheid zoals de overtreding van auteursrechten is bevestigd. Het officiële MSX en MSXPLAYer logo kan op deze website gedownload worden. U bent gemachtigd om veranderingen in de grootte aan te brengen, maar niet om de horizontale en verticale verhouding
te veranderen. Misschien zal een logo in vector-formaat in de toekomst worden vrijgegeven.
Wijs erop, dat de MSX Association de houder van het handelsmerk MSX is. Bijvoorbeeld door op een gemakkelijk vindbare plaats op de homepage dit te melden. Bijvoorbeeld: ' MSX ' is een handelsmerk van de MSX Association.

U mag ook een link opnemen naar de homepage van de MSX Association (http://msxa.fcm.co.jp). Als u beslist dit te doen, bent u verplicht dit aan de MSX Association te melden per e-mail (info@msxa.fcm.co.jp). Als u veranderingen wilt aanbrengen aan het logo zoals verschillende kleuren enz., gaarne dan eerst contact opnemen metde MSX Association.

MSX Software en tijdschriften:

De regels die gelden voor het uitbrengen van MSX Software en tijdschrijften, zijn dezelfde als voor de homepages.

U wordt verzocht om het logo en de tekst wie de rechtmatige eigenaar is, op een duidelijke en gemakkelijk plek op de verpakking neer te zetten.

Als u het MSX Logo gebruikt, moet u contact opnemen met de MSX Association voordat u op verspreiding overgaat. Wij willen van u weten wat het doel is, de inhoud van het gebodende en hoeveel u denkt te gaan verkopen/verspreiden van dit product.
Het MSX Logo mag vrij gebruikt worden wanneer het gebruikt wordt voor: doeleinden zonder winstbejag, een kleinschalige distrubutie of voor onderwijsdoeleinden. In het geval van twijfel, schroom niet om contact op te nemen met de MSX Association.

MSX Emulatoren

De MSX Associaton website zegt: ' Wij vinden het jammer, maar we kunnen op dit ogenblik het gebruik van het MSX Logo voor de volgende doeleinden niet toestaan:

Op het ogenblik, kan het MSX Logo slechts voor echte MSX machines gebruikt worden. Dit is ook de reden waarom MSXPLAYer een eigen logo gebruikt.

MSXPLAYer is de enige emulator waarvan de MSX
Association de werking garandeerd, wij kunnen de werking van andere emulatoren niet garanderen.

U mag het MSX Logo op homepages gebruiken waar de emulatoren kunnen worden gedownload. U moet echter dan wel ons bericht opnemen dat wij hiervoor niet verantwoordelijk zijn. Dit moet op een duidelijke plek gebeuren:

Zowel de MSX Association als Microsoft garandeerd de werking van de software die op deze pagina te bemachtigen is. Beide partijen nemen geen enkele verantwoordelijkheid betreffende het gebruik van deze software. U kunt deze software alleen op eigen risico gebruiken.

(Wij willen met deze regels niet de
ontwikkeling van emulatoren belemmeren, of het gebruik van een naam waar het woord "MSX" onderdeel van is. )

Handel in MSX goederen:

Als u het MSX of MSXPLAYer Logo gebruikt bij het verkopen van zaken zoals T-shirts, stickers etc. Moet u license rechten afdragen aan de MSX Association. Als u nu dingen verkoopt of gaat verkopen met MSX of MSXPLAYer Lgo, neem dan eerst contact op met de MSX Association.

Deze richtlijnen kunnen zonder bericht vooraf worden veranderd.